Mgr.Eva Šimková

Mgr.Eva Šimková

Sbormistryně ženského pěveckého sboru Clavis cordium Most

ženský pěvecký sbor

Sbor vznikl 24. června 1992 v Mostě na žádost tehdejšího předsedy PSSU Dr. Dušana Golla, který oslovil Mgr. Evu Šimkovou s tím, že mužské těleso potřebuje partnerský ženský sbor. Sbor začínal s malým počtem zpěvaček, ale postupem času stále přicházely nové zájemkyně. Přicházely i odcházely. V prvních letech hledal sbor svoji tvář, budoval repertoár, prověřoval výdrž jednotlivých zpěvaček. Dlouhou dobu vystupoval pod názvem Ženský pěvecký sbor Most, až po deseti letech činnosti si vybral název nový - Clavis cordium - Klíč k srdcím. To bylo v době, kdy se stabilizoval počet členek, ve sboru zůstaly ty, které nebraly sborový zpěv jen jako dobrovolný kroužek pro občasné vyplnění volného odpoledne. A tak se sbor pustil i do náročnějších akcí, spolupracoval i s klubem Kiwanis, jehož základním posláním je charitativní činnost, několikrát vystupoval s Vladimírem Hronem v Mostě, ale také v Teplicích a v Chomutově. Na koncertě sboru vystoupila i Šárka Vaňková, stříbrná v první soutěži SuperStar. V mosteckém divadle vystoupil sbor s Petrou Janů. Na koncertech ženského sboru se představili i mimořádně talentovaní sourozenci Marie a Milan Al-Ashhabovi. Pěvecký sbor je členem Unie českých pěveckých sborů, takže se zúčastňuje i společných akcí těchto spojených těles. Ve spolupráci s majitelem agentury MMMM Ing. Petrem Mackem je každoročně úspěšně prováděna Rybova Česká vánoční mše, sbory nacvičily i Dvořákovo Te Deum, Mozartovu Korunovační mši a Hniličkovu Missu jazz. Sbor se také stal pravidelným účastníkem festivalu duchovní hudby Tibi laus, který je pořádán v Mostě. Pravidelně zkouší v malém sále ZUŠ F. L. Gassmanna. Na své koncerty, jež jsou tradičně před Vánocemi a na jaře, zve i žáky této školy, na oplátku je zase sbor zván na jiné akce, např. se zúčastnil Velké noční hudby v roce 2008 a Velké barokní noci 2009 na zámku v Korozlukách. Příležitostně vystupuje na akcích města - Mostecké slavnosti, Pietní akt, Vánoční trhy, Velikonoční trhy, vernisáže v knihovně. Řadu let také vystupoval s partnerským sborem PSSU i jako sbor smíšený. Své nadšené posluchače si sbor získal i mimo Most, několikrát vystupoval ve Vlčí, dále ve Vrbně, v Chlumčanech, v Malém Březně, v Bříství, v Mnichově Hradišti, v Chožově, v Chomutově, v Jirkově, v Annabergu, v Augustusburgu, v Seiffenu a v Marienbergu. Sbor pravidelně pořádá letní týdenní pracovní soustředění, na kterých se připravuje na další sezonu.

Sdružuje ženy od 27 do 76 let. Ve svém repertoáru má písně lidové a jejich úpravy, dále umělou tvorbu našich i světových skladatelů, náročné skladby současných autorů. Soutěžní dráha sboru začala v létě 2005, kdy se sbor zúčastnil IV. Mezinárodního festivalu a soutěže Bohuslava Martinů v Pardubicích, kde získal stříbrné pásmo a ve své kategorii obsadil první místo. Další významnou akcí pěveckého sboru byla účast na mezinárodním sborovém festivalu ve švédském Växjö Cantate Smaland v červnu 2006. Sbor svým výkonem nadchl a oslnil všechny zúčastněné (sbory ze Švédska, Itálie, Německa, Norska a České republiky). Největším oceněním bylo sdělení: "Váš sbor pozvedl úroveň celého festivalu." Sbor nejenom že výborně reprezentoval svoji vlast, ale skutečně dělal čest svému jménu. Po úspěšném umístění v Pardubicích se sbor zúčastnil další mezinárodní soutěže Praga cantat 2006. Dvacátého ročníku této známé soutěže se zúčastnily sbory z Brazílie, Finska, Francie, Německa, Norska, Rakouska, Ruska, Slovinska, Švýcarska, Venezuely a České republiky. Na pódiích obou sálů Národního domu Na Vinohradech, kde akce probíhala, se vystřídalo téměř 1400 zpěváků. Clavis cordium získal opět stříbrné pásmo. Na jaře 2007 se sbor zúčastnil 10. ročníku festivalu Alta Pusteria v Itálii. Přestože se festivalu zúčastnilo téměř sto sborů, Clavis cordium svým uměním posluchače opět zaujal a získal si obdivovatele. Svátky písní v Olomouci 2008 byly další mezinárodní akcí, z níž si sbor přivezl ocenění - stříbrnou medaili v kategorii Ženské sbory a bronzovou medaili v kategorii Současná sborová tvorba českých autorů narozených po roce 1920. Další zdařilou akcí byla mezinárodní soutěž soudobé hudby Canti veris Praga 2009 s Cenou Zdeňka Lukáše. Sbor soutěžil v kategorii ženských sborů, kde získal stříbrné pásmo. V době od 8. do 11. 7. 2009 probíhal v Lipsku Mezinárodní festival sborového zpěvu za účasti sborů z Německa, Anglie, USA, Nizozemí, Austrálie a Irska, kterého se sbor zúčastnil jako jediný zástupce z České republiky. Zároveň byl sbor jediným ženským sborem na festivalu, který vyvrcholil závěrečným společným koncertem všech sborů v reprezentačním sále Gewandhausu. Clavis cordium i zde potvrdil svoji stále se zvyšující kvalitu, výborně reprezentoval Českou republiku, nadchl svým výkonem, ale především obtížným repertoárem všechny zúčastněné včetně uměleckého ředitele celého festivalu pana Jonathana Willcockse, vynikajícího dirigenta a hudebního skladatele. Škoda jen, že sbor nemůže z finančních důvodů přijmout milou pozvánku smíšeného sboru z Irska na tamní festival. V létě 2011 navštívil ve dnech 28. července až 1. srpna italské Toskánsko, kde by v lázeňském městečku Montecatini pořádán mezinárodní festival. I na tomto festivale bylo vystoupení českého sboru hodnoceno velice kladně, všechny členky především potěšila slova polské dirigentky: "Zpívaly jste nádherně, zpíváte totiž srdcem!" Opětně se tedy potvrdilo to, že výběr názvu - Clavis cordium, který si sbor zavedl k 10. výročí svého vzniku, není náhodný - Klíč k srdcím. Sbor se snaží realizovat každý rok nějakou aktivitu - mezinárodní festival, mezinárodní soutěž. Na květen 2012 připadlo soutěžní klání, tentokrát si sbor vybral mezinárodní festival sborové a instrumentální tvorby Mozartova Praha. V obou kategoriích (Sborová tvorba - Dospělí, Musica sacra) získal sbor stříbrná pásma. Kromě toho byl tentokrát ještě navíc oceněn Zvláštní cenou poroty za dramaturgii programu (především v druhé kategorii vystoupil sbor s mimořádně náročným programem současných světových i českých autorů duchovní hudby), což jistě svědčí o tom, že sbor umělecky stále roste. V létě 2013 vyjel sbor na další zahraniční festival, tentokrát do rakouského Salzburgu. Zájezd byl mimořádně zdařilý, sbor byl připraven nejen na svá tři samostatná vystoupení, ale zvládl i nácvik společných skladeb - Missa solemnis (W. A. Mozart), Halleluia (G. F. Händel), Choral fantasie (L. v. Beethoven). Tak jako na předcházejících festivalech na sebe sbor upozornil náročností svého programu a pečlivou přípravou na společné vystoupení. V září 2013 se sbor zúčastnil projektu Spojených sborů Podkrušnohoří, kdy byla pod vedením autora skladby a dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie ČR plukovníka Jana Zástěry uvedena premiéra jeho díla Symfonia in honorem Jacobi Trautzli (Osek, Praha Vršovice, Praha Chrám sv. Víta). V červenci 2015 odjel sbor do německého Wernigerode, kde probíhala mezinárodní soutěž ve sborovém zpěvu. Mostecké ženy opětně soutěžily ve dvou kategoriích - Ženské sbory, Musica sacra. V obou kategoriích se umístil ve stříbrném pásmu, přestože konkurence byla skutečně velká. Do Wernigerode přijelo třicet sborů z jedenácti zemí (Německo, Itálie, Finsko, Rusko, Bělorusko, USA, Nigérie, Polsko, Čína, Taiwan). Přijely především sbory mladých lidí, experimentálních škol, univerzit, zkrátka sbory výběrové, přesto se Clavisky mezi nimi neztratily. Sbor byl dokonce vybrán, aby vystoupil na charitativním koncertě v Halberstadtu, což všechny velmi potěšilo. Ve dnech 24. až 27. července 2017 proběhl v Bratislavě soutěžní festival Bratislava Cantat I.. Situace však byla poněkud komplikovanější, vzhledem k počtu účastníků byly sloučeny dva festivaly, a tak se sbor ocitl v poněkud těžší pozici, jelikož sboristům, kteří soutěžili ve stejných kategoriích, bylo maximálně 35 let. Naše kategorie – Sakrální hudba a cappella, Současná hudba a Ženské sbory. Ve všech kategoriích sbor uspěl a do Česka přivezl tři stříbrná pásma. Na další výjezd do zahraničí se sbor připravoval delší dobu, ale festival byl po všech stránkách skvělý (ubytování, celodenní stravování, poznávací výlety, společné koncerty). Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate probíhal ve třech termínech, sbor byl v Itálie od 3. do 7. července 2019. Absolvoval čtyři koncerty, navštívil různá místa včetně Verony. Poprvé se tohoto festivalu zúčastnil sbor z České republiky, reprezentace sboru byla jako obvykle velmi zdařilá.

Výbor tohoto zapsaného spolku, který má 39 členek, přemýšlí průběžné nad dalšími akcemi. Sbor by samozřejmě velice rád opět předvedl své umění na nějaké další větší akci, mezinárodní soutěži či festivalu, ovšem vše je vždy závislé na mnoha okolnostech (finance, časový termín, vzdálenost apod.). Clavis cordium vždy důstojně reprezentuje své město Most, svůj region i celou Českou republiku.

Sbormistryně Eva Šimková

Mgr. Eva Šimková je učitelkou na SPgŠ v Mostě. Je absolventkou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, obor ČJ a HV. Již od počátku své pracovní kariéry (1974) vedla různé pěvecké sbory: Dětský pěvecký sbor mateřské školy Vlaštovičky, posléze Dětský pěvecký sbor Jitřenka na 4. základní škole, od roku 1987 vedla Komorní sbor SPgŠ a již od roku 1981 pomáhala kolegovi Mgr. L.Košťákovi s velkým Dívčím pěvecký sborem SPgŠ, který v roce 1992 převzala se svou kolegyní (ta po 4 letech s činností ze zdravotních důvodů skončila), a současně založila ženský pěvecký sbor Clavis cordium. I s Dívčím pěveckým sborem dosáhla mnoha úspěchů na celostátních Hudebních festivalech a dobře reprezentovala region (1998 - 3. místo HF Krnov; 1999 - 3. místo HF Prachatice; 2000 - stříbrné pásmo HF Karlovy Vary; 2002, 2004 - čestné uznání HF Krnov; 2005 - Mezinárodní festival Mrazík, postup do Ruska; 2006 - bronzové pásmo HF Krnov;  2007 - stříbrné pásmo HF Krnov; 2009 - bronzové pásmo HF Litomyšl; 2010 - bronzové pásmo HF Litomyšl; 2011 - bronzové pásmo HF Krnov; 2012 - čestné uznání HF Krnov; 2012 - stříbrné pásmo - krajská přehlídka pěveckých sborů středních škol Opava cantat v Teplicích; 2013 - třetí místo HF Prachatice; 2013 - stříbrné pásmo - krajská přehlídka pěveckých sborů středních škol Teplice; 2014 - čestné uznání za lidovou píseň HF Prachatice; 2014 - zlaté pásmo, postup do celostátního kola - krajská přehlídka pěveckých sborů středních škol Opava cantat v Teplicích; 2015 - bronzové pásmo HF Karlovy Vary). V roce 2015 z rodinných důvodů ukončila pracovní poměr a činnost s Dívčím sborem SPgŠ. Na poli sborového umění se v Mostě pohybuje již více než čtyřicet let.

 

Je zakladatelkou ženského pěveckého sboru Clavis cordium a od počátku jeho jedinou sbormistryní. V současné době je v popředí zájmu a snah právě ženský pěvecký sbor, který má před sebou slibnou cestu dalšího uměleckého růstu. Sbor má stabilizovanou kvalitní členskou základnu, osobnost Mgr. Evy Šimkové, její cílevědomost a odbornost skýtají záruku, že se těleso bude vyvíjet neustále kupředu.

 

Korepetitorka - paní Milena Bittnerová

Od roku 2002 doprovází sbor vynikající klavíristka paní Milena Bittnerová, učitelka klavíru Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě. I ona je zárukou kvalitních vystoupení, sbormistryně se na její výkon může stoprocentně spolehnout. Kromě této funkce společně se sbormistryní sestavuje programy koncertů a soutěžních vystoupení.

Clavis cordium = Klíč k srdcím
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one